Data wydarzenia: 29-03-23

Data wydarzenia: 28-03-23

Data wydarzenia: 28-03-23
Data końca wydarzenia: 31-03-23

28 marca – godz. 10:00 – sala posiedzeń KRS/zdalnie
29 marca – godz. 9:30 – sala posiedzeń KRS/zdalnie
30 marca – godz. 9:30 – sala posiedzeń KRS/zdalnie
31 marca – godz. 9:00 – sala posiedzeń KRS/zdalnie

Krajowa Rada Sądownictwa informuje, że w dniu 17 marca 2023 r. w Monitorze Polskim z 2023 r., poz. 272 ukazało się Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości o wolnych stanowiskach sędziowskich:

Wolne stanowiska sędziowskie zostały ogłoszone w niżej wymienionych sądach powszechnych:

  • stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Bydgoszczy;
  • stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Elblągu;
  • stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Legnicy;
  • stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Przemyślu;
  • stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Toruniu;
  • stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym we Wrocławiu.

Data wydarzenia: 17-03-23