Data wydarzenia: 22-11-23

Data wydarzenia: 21-11-23

Krajowa Rada Sądownictwa informuje, że w dniu 21 listopada 2023 r. w Monitorze Polskim z 2023 r., poz. 1269 ukazało się Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości o wolnych stanowiskach sędziowskich:

Wolne stanowiska sędziowskie zostały ogłoszone w niżej wymienionych sądach powszechnych:

 • stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Kielcach;
 • stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Koszalinie;
 • stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Łodzi;
 • stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Braniewie;
 • stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Iławie.

Krajowa Rada Sądownictwa informuje, że w dniu 20 listopada 2023 r. w Monitorze Polskim z 2023 r., poz. 1254 ukazało się Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości o wolnych stanowiskach sędziowskich:

Wolne stanowiska sędziowskie zostały ogłoszone w niżej wymienionych sądach powszechnych:

 • stanowisko sędziego sądu apelacyjnego w Sądzie Apelacyjnym w Katowicach;
 • stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Bydgoszczy;
 • stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi;
 • stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym Lublin-Zachód w Lublinie;
 • stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Gliwicach;
 • stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Świebodzinie;
 • stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Tomaszowie Lubelskim.

Data wydarzenia: 21-11-23
Data końca wydarzenia: 24-11-23