Krajowa Rada Sądownictwa informuje, że w dniu 11 lipca 2022 r. w Monitorze Polskim z 2022 r., poz. 680 ukazało się Obwieszczenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o wolnych stanowiskach sędziego w Naczelnym Sądzie Administracyjnym.

Liczba wolnych stanowisk sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego przewidzianych do objęcia w poszczególnych izbach Naczelnego Sądu Administracyjnego wynosi:

 - 2 stanowiska w Izbie Gospodarczej.

Data wydarzenia: 13-07-22

Data wydarzenia: 12-07-22

Data wydarzenia: 12-07-22
Data końca wydarzenia: 15-07-22


12 lipca – godz. 9:00 – sala posiedzeń KRS/zdalnie
13 lipca – godz. 9:00 – sala posiedzeń KRS/zdalnie
14 lipca – godz. 9:00 – sala posiedzeń KRS/zdalnie
15 lipca – godz. 9:00 – sala posiedzeń KRS/zdalnie

Krajowa Rada Sądownictwa informuje, że w dniu 27 czerwca 2022 r. w Monitorze Polskim z 2022 r., poz. 625 ukazało się Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego o wolnych stanowiskach asesorskich w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie