Krajowa Rada Sądownictwa informuje, że w dniu 26 lipca 2022 r. w Monitorze Polskim z 2022 r., poz. 714 ukazało się Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości o wolnych stanowiskach sędziowskich:

Wolne stanowiska sędziowskie zostały ogłoszone w niżej wymienionych sądach powszechnych:
• stanowisko sędziego sądu apelacyjnego w Sądzie Apelacyjnym w Warszawie;
• stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Kielcach;
• stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Warszawie;
• stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Białymstoku;
• stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Nowej Soli;
• stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Płocku.

Krajowa Rada Sądownictwa informuje, że w dniu 26 lipca 2022 r. w Monitorze Polskim z 2022 r., poz. 713 ukazało się Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości o wolnych stanowiskach sędziowskich:

Wolne stanowiska sędziowskie zostały ogłoszone w niżej wymienionych sądach powszechnych:
• stanowisko sędziego sądu apelacyjnego w Sądzie Apelacyjnym w Katowicach;
• stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Łodzi;
• stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Ostrołęce;
• stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Warszawie;
• stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Woli w Warszawie;
• stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Jastrzębiu-Zdroju;
• stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Rybniku.

Krajowa Rada Sądownictwa informuje, że w dniu 26 lipca 2022 r. w Monitorze Polskim z 2022 r., poz. 712 ukazało się Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości o wolnych stanowiskach sędziowskich:

Wolne stanowiska sędziowskie zostały ogłoszone w niżej wymienionych sądach powszechnych:
• stanowisko sędziego sądu apelacyjnego w Sądzie Apelacyjnym w Katowicach;
• stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Gdańsku;
• stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Łodzi;
• stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Warszawie;
• stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie;
• stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Kutnie;
• stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Ostródzie.

Data wydarzenia: 26-07-22

Data wydarzenia: 26-07-22
Data końca wydarzenia: 29-07-22

26 lipca – godz. 9:00 – sala posiedzeń KRS/zdalnie
27 lipca – godz. 9:00 – sala posiedzeń KRS/zdalnie
28 lipca – godz. 9:00 – sala posiedzeń KRS/zdalnie
29 lipca – godz. 9:00 – sala posiedzeń KRS/zdalnie