Data wydarzenia: 16-02-21

Data wydarzenia: 16-02-21
Data końca wydarzenia: 19-02-21

16 lutego – godz. 10:00 – sala posiedzeń KRS/zdalnie
17 lutego – godz. 10:00 – sala posiedzeń KRS/zdalnie
18 lutego – godz. 10:00 – sala posiedzeń KRS/zdalnie
19 lutego – godz. 9:00 – sala posiedzeń KRS/zdalnie

Data wydarzenia: 29-01-21

Komunikat

W dniu dzisiejszym, 29 stycznia 2021 r. na posiedzeniu plenarnym członkowie Krajowej Rady Sądownictwa wybrali sędziego Pawła Styrnę wiceprezesa Sądu Okręgowego w Krakowie na stanowisko Przewodniczącego Krajowej Rady Sądownictwa.

                                                                                             Sędzia Jarosław Dudzicz
                                                                                             Zastępca Rzecznika Prasowego
                                                                                             Krajowej Rady Sądownictwa

                                                                                                                 Warszawa, 23 stycznia 2021 r.

W związku z rozpowszechnianymi w mediach społecznościowych i docierającymi, m.in. do członków Krajowej Rady Sądownictwa oraz pracowników Biura KRS fałszywymi informacjami na mój temat, które mogą kształtować mój niekorzystny wizerunek, a tym samym kierowanego przeze mnie Biura Krajowej Rady Sądownictwa informuję, że:

- nigdy nie pełniłem służby w WSI, ani w jakichkolwiek innych służbach specjalnych,
- nie byłem również współpracownikiem tych służb,
- służbę wojskową pełniłem wyłącznie w sądach wojskowych i Naczelnej Prokuraturze Wojskowej,
- przeszkolenie wojskowe po studiach odbyłem w 1990 r. w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Inżynieryjnych we Wrocławiu,
- pełniąc obowiązki Naczelnego Prokuratora Wojskowego Zastępcy Prokuratora Generalnego w latach 2006 – 2007, dwukrotnie składałem oświadczenie lustracyjne, które nigdy nie     zostało zakwestionowane,
- w latach 80-tych XX wieku nie należałem do żadnej partii politycznej, ani legalnie działającej organizacji młodzieżowej,
- w okresie studiów 1983-1989 prowadziłem działalność opozycyjną w ramach Niezależnego Zrzeszenia Studentów m.in. uczestnicząc w organizacji strajku na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Łódzkiego (zob. „Walka na prowincji”, Niedziela Ogólnopolska nr 27/2017, s.54 oraz „W trybach systemu. Z dziejów łódzkiej opozycji studenckiej w latach 1988-1989” praca zbiorowa, Narodowe Centrum Kultury 2017).

Wobec osób rozpowszechniających nieprawdziwe informacje szkalujące mój wizerunek, podejmuję adekwatne kroki prawne.

                                                                              Tomasz Chrabski
                                                                              Szef Biura KRS
                                                                        

Mając na uwadze ostatnie doniesienia medialne dotyczące przyczyn odwołania z funkcji Przewodniczącego Krajowej Rady Sądownictwa oraz realizując prośbę członków Rady, czuję się w obowiązku wyjaśnić, co następuje:
Pan SSO Leszek Mazur został odwołany z funkcji Przewodniczącego Krajowej Rady Sądownictwa z uwagi na utratę zaufania. Był to jedyny motyw, z powodu którego większość członków Rady zdecydowała się na takie rozwiązanie, twierdzenie jakoby odwołanie stanowiło swego rodzaju „zemstę” jest nieprawdziwe. Utrata zaufania wynikała – jak przekazali mi członkowie Rady - między innymi z następujących okoliczności:
1. ujawnienia mediom protokołów posiedzeń komisji KRS, które nie stanowiły informacji publicznej, bez skonsultowania tego działania z pozostałymi członkami Prezydium KRS oraz z przewodniczącymi właściwych komisji, co m.in. doprowadziło do ujawnienia danych osobowych osób składających skargi na bezprawne przetwarzanie ich danych osobowych w postępowaniach sądowych oraz prezentowania wyrywkowych i wyrwanych z kontekstu wypowiedzi członków Rady;
2. ujawnienie treści prywatnej korespondencji jednego z członków KRS bez jego zgody;
3. krytycznych i nieuprawnionych publicznych ocen innych członków Rady;
4. braki w zakresie właściwego przedstawiania argumentów Rady w mediach;
5. brak właściwej komunikacji pomiędzy Przewodniczącym a członkami Rady i przewodniczącymi komisji problemowych.
Okoliczności te pozbawiły Pana Przewodniczącego Leszka Mazura zaufania ze strony większości członków KRS, które to zaufanie jest konieczne dla prawidłowego wykonywania funkcji Przewodniczącego KRS.

                                                                                   Sędzia Jarosław Dudzicz
                                                                                   Zastępca Rzecznika Prasowego KRS