Krajowa Rada Sądownictwa informuje, że w dniu 20 maja 2022 r. w Monitorze Polskim z 2022 r., poz. 490 ukazało się Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości o wolnych stanowiskach sędziowskich:

Wolne stanowiska sędziowskie zostały ogłoszone w niżej wymienionych sądach powszechnych:
• stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Kaliszu;
• stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Katowicach;
• stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Krakowie;
• stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Poznaniu;
• stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Radomiu;
• stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Sieradzu;
• stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Sosnowcu;
• stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Sokółce.

Data wydarzenia: 29-04-22

Data wydarzenia: 28-04-22

Lista kandydatów do Naczelnego Sądu Administracyjnego - M.P. z 2022 r. poz. 358