Data wydarzenia: 04-08-20

Data wydarzenia: 04-08-20

Projekt

PORZĄDEK OBRAD KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA
w dniach 4-7 sierpnia 2020 r.

Data wydarzenia: 24-07-20

w przedmiocie senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw

Data wydarzenia: 24-07-20

w przedmiocie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny