Krajowa Rada Sądownictwa informuje, że w dniu 3 lipca 2023 r. w Monitorze Polskim z 2023 r., poz. 633 ukazało się Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości o wolnych stanowiskach sędziowskich:

Wolne stanowiska sędziowskie zostały ogłoszone w niżej wymienionych sądach powszechnych:

 • stanowisko sędziego sądu apelacyjnego w Sądzie Apelacyjnym w Lublinie;
 • stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Białymstoku;
 • stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Lublinie;
 • stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Woli w Warszawie;
 • stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Augustowie;
 • stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Cieszynie.

Krajowa Rada Sądownictwa informuje, że w dniu 27 czerwca 2023 r. w Monitorze Polskim z 2023 r., poz. 607 ukazało się Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości o wolnych stanowiskach sędziowskich:

Wolne stanowiska sędziowskie zostały ogłoszone w niżej wymienionych sądach powszechnych:

 • stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Białymstoku;
 • stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Olsztynie;
 • stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Rybniku;
 • stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Woli w Warszawie;
 • stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Chełmie;
 • stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Otwocku;
 • stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Środzie Wielkopolskiej.

Data wydarzenia: 23-06-23

Konkursy na stanowiska sędziowskie, sprawy indywidualne
Podczas zakończonego 23 czerwca br. czterodniowego posiedzenia plenarnego Krajowa Rada Sądownictwa przeprowadziła konkursy na stanowiska sędziowskie i podjęła uchwały o przedstawieniu Prezydentowi RP 16 wniosków o powołanie na stanowisko sędziego sądu rejonowego, 13 wniosków o powołanie na stanowisko sędziego sądu okręgowego i jeden wniosek o powołanie do sądu apelacyjnego. Członkowie Rady zaopiniowali także pozytywnie dwa wnioski asesorów o przekształcenie ich stanowisk w stanowiska sędziego sądu rejonowego. Rozstrzygnięcie trzech konkursów zostało odroczone z powodu konieczności uzupełnienia materiałów lub też wysłuchania kandydatów. Rada rozpatrzyła także sprawy indywidualne dotyczące dziewięciu wniosków o cofnięcie zgłoszeń udziału w konkursach, cztery oświadczenia woli dalszego zajmowania stanowiska sędziowskiego, jednego wniosku o przeniesienie sędziego w stan spoczynku i pięciu wniosków o stwierdzenia daty przejścia w stan spoczynku.
Rada pozytywnie zaopiniowała kandydaturę ppłk Przemysława Suszczewicza, sędziego Wojskowego Sądu Garnizonowego w Poznaniu, na stanowisko Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Wojskowych.

Prace Komisji
Na posiedzeniu plenarnym zostały przedstawione informacje o toczących się w komisjach sprawach z zakresu etyki zawodowej sędziów i asesorów sądowych, do której wpłynęły cztery sprawy. Komisja do spraw skarg, wniosków i petycji poinformowała o rozpoznaniu 19 spraw.
Na wniosek Komisji odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów i asesorów Krajowa Rada Sądownictwa postanowiła wnieść odwołanie od wyroków Sądu Dyscyplinarnego przy Sądzie Apelacyjnym w Łodzi w sprawach dwójki sędziów – Piotra Nowaka z Sądu Rejonowego w Bełchatowie i Małgorzaty Kałuży z Sądu Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim. Sędziowie ci w liście do OBWE – zdaniem Komisji do spraw odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów i asesorów sądowych KRS – zakwestionowali de facto status sędziów Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych SN, powołanych przez Prezydenta RP. Oboje zostali jednak przez Sąd Dyscyplinarny przy SA w Łodzi uniewinnieni.

Akty prawne
Rada zaopiniowała także sześć projektów aktów prawnych z jedną ważną uwagą dotyczącą projektu zmian w Kodeksie cywilnym. Zdaniem Krajowej Rady Sądownictwa, rezygnacja z wymogu złożenia egzaminu zawodowego dla stanowiska referendarza sądowego może obniżyć poziom tej kadry. Wymóg złożenia egzaminu zawodowego daje większą gwarancję, że osoba ubiegająca się o to stanowisko ma odpowiednią wiedzę i umiejętności. Dzięki temu referendarz sądowy będzie wykonywać obowiązki w sposób profesjonalny i rzetelny.
Rada przyjęła stanowisko dotyczące pracy zespołów oraz udziału w posiedzeniach plenarnych w trybie zdalnym w związku ze zniesieniem od 1 lipca 2023 r. stanu zagrożenia epidemicznego. Zniesienie tego stanu nie wymaga zmiany § 27 Regulaminu Krajowej Rady Sądownictwa, którego podstawą jest art. 22 ustawy o KRS. Ustawa ta nie zakazuje zdalnego udziału w posiedzeniach plenarnych KRS.

Zespół Prasowy
Krajowej Rady Sądownictwa

Data wydarzenia: 22-06-23