Data wydarzenia: 05-12-23

Data wydarzenia: 05-12-23
Data końca wydarzenia: 08-12-23

Data wydarzenia: 11-12-23
Data końca wydarzenia: 15-12-23

Krajowa Rada Sądownictwa informuje, że w dniu 29 listopada 2023 r. w Monitorze Polskim z 2023 r., poz. 1295 ukazało się Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości o wolnych stanowiskach sędziowskich:

Wolne stanowiska sędziowskie zostały ogłoszone w niżej wymienionych sądach powszechnych:

  • stanowisko sędziego sądu apelacyjnego w Sądzie Apelacyjnym w Katowicach;
  • stanowisko sędziego sądu apelacyjnego w Sądzie Apelacyjnym w Warszawie;
  • stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Poznaniu;
  • stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym we Wrocławiu;
  • stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Chełmie;
  • stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Częstochowie;
  • stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Kielcach;
  • stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Opolu;
  • stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Skierniewicach;
  • stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Wołominie.

Data wydarzenia: 24-11-23