Komisja do spraw wizytacji i lustracji

1.

 dr Maciej NAWACKI – Przewodniczący

2. 

 dr Anna DALKOWSKA

3. 

 dr Dariusz DRAJEWICZ

4. 

 Rafał PUCHALSKI

5.

 Maciej KRZYŻANOWSKI