Komisja do spraw skarg, wniosków i petycji

1.

 Marek JASKULSKI – Przewodniczący

2. 

 Katarzyna CHMURA

3. 

 Ewa ŁĄPIŃSKA

4. 

 Zbigniew ŁUPINA

5. 

 Joanna KOŁODZIEJ-MICHAŁOWICZ