Komisja do spraw etyki zawodowej sędziów i asesorów sądowych

1.

 Rafał PUCHALSKI – Przewodniczący

2. 

 Irena BOCHNIAK

3. 

 Krystyna MORAWA-FRYŹLEWICZ

4.

 Anna Maria ŻUKOWSKA

5.

 Maciej KRZYŻANOWSKI