Krajowa Rada Sądownictwa uprzejmie informuje, że podczas posiedzenia Rady w dniach 16 - 19 lutego 2021 r. - będą rozpatrywane sprawy w przedmiocie  mianowania egzaminowanych aplikantów aplikacji sędziowskiej na stanowiska asesorów sądowych w sądach powszechnych