Wykaz osób, w stosunku do których Krajowa Rada Sądownictwa  na posiedzeniu w dniach 8 – 9 czerwca 2020 roku (kontynuacja posiedzenia w dniach 10-12 marca 2020 r.) podjęła uchwały w przedmiocie przeniesienia w stan spoczynku oraz stwierdzenia daty przejścia w stan spoczynku.