Wykaz osób w stosunku, do których Krajowa Rada Sądownictwa na posiedzeniu w dniu 10-12 marca 2020 r. podjęła uchwały o przedstawieniu wniosków o powołanie na stanowisku sędziego.