Wykaz osób, w stosunku do których Krajowa Rada Sądownictwa  na posiedzeniu w dniach 8 – 10 stycznia 2020 roku podjęła uchwały  w przedmiocie rozpoznania odwołań sędziów od podziału czynności.