Krajowa Rada Sądownictwa uprzejmie informuje, że w dniach 21 - 24 listopada 2023 r. będą rozpatrywane sprawy w przedmiocie wyrażenia zgody na dalsze zajmowanie stanowiska sędziego