Krajowa Rada Sądownictwa uprzejmie informuje, że w dniach 14 - 17 marca 2023 r. będą rozpatrywane oświadczenia woli dalszego zajmowania stanowiska przez sędziego