Krajowa Rada Sądownictwa informuje, że w dniu 10 lutego 2023 r. w Monitorze Polskim z 2023 r., poz. 181 ukazało się Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości o wolnych stanowiskach sędziowskich:

Wolne stanowiska sędziowskie zostały ogłoszone w niżej wymienionych sądach powszechnych:

  • stanowisko sędziego sądu apelacyjnego w Sądzie Apelacyjnym w Łodzi;
  • stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Poznaniu;
  • stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Świdnicy;
  • stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Iławie;
  • stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Nisku;
  • stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Siedlcach.