Krajowa Rada Sądownictwa uprzejmie informuje, że w dniach 7 - 10 lutego 2023 r. będą rozpatrywane oświadczenia woli dalszego zajmowania stanowiska przez sędziego