Krajowa Rada Sądownictwa uprzejmie informuje, że w dniach 17 - 20 stycznia 2023 r. będą rozpatrywane oświadczenia woli dalszego zajmowania stanowiska przez sędziego