Krajowa Rada Sądownictwa uprzejmie informuje, że w dniach 10 - 13 stycznia 2023 r. będą rozpatrywane zastrzeżenia następujących kandydatów