Krajowa Rada Sądownictwa informuje, że w dniu 29 grudnia 2022 r. w Monitorze Polskim z 2022 r., poz. 1280  ukazało się Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości o wolnych stanowiskach sędziowskich

Wolne stanowiska sędziowskie zostały ogłoszone w niżej wymienionych sądach powszechnych:

  • stanowisko sędziego sądu apelacyjnego w Sądzie Apelacyjnym w Poznaniu;
  • stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Krośnie;
  • stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu;
  • stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Międzyrzeczu;
  • stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Szamotułach.