Krajowa Rada Sądownictwa uprzejmie informuje, że w dniach 6 - 10 grudnia 2022 r. będą rozpatrywane oświadczenia woli dalszego zajmowania stanowiska przez sędziego