Krajowa Rada Sądownictwa uprzejmie informuje, że w dniach 22 - 25 listopada 2022 r. będą rozpatrywane oświadczenia woli dalszego zajmowania stanowiska przez sędziego