Krajowa Rada Sądownictwa uprzejmie informuje, że w dniach 8 - 10 listopada 2022 r. będą rozpatrywane zastrzeżenia następujących kandydatów