Wykaz osób, w stosunku do których Krajowa Rada Sądownictwa na posiedzeniu w dniach 27 – 30 lipca 2021 roku podjęła uchwały w przedmiocie rozpoznania odwołań sędziów i asesorów sądowych od podziału czynności.