Krajowa Rada Sądownictwa uprzejmie informuje, że podczas posiedzenia Rady w dniach 27 - 30  lipca 2021 r. - będą rozpatrywane oświadczenia woli dalszego zajmowania stanowiska sędziego