Wykaz osób, w stosunku do których Krajowa Rada Sądownictwa na posiedzeniu w dniach 8-11 czerwca 2021 roku podjęła uchwały w przedmiocie rozpoznania odwołań od podziału czynności.

8-11 czerwca 2021 r.