27 października – godz. 10:00 – sala posiedzeń KRS
28 października – godz. 10:00 – sala posiedzeń KRS
29 października – godz. 10:00 – sala posiedzeń KRS
30 października – godz. 09:00 – sala posiedzeń KRS

1. Przyjęcie porządku obrad w dniach 27-30 października 2020 r.
2. Sprawy z posiedzenia Prezydium KRS;
3. Informacje i komunikaty;
4. Opinie i stanowiska do projektów aktów normatywnych:
4.1. Propozycja opinii w przedmiocie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postepowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (UC30);
4.2. Propozycja opinii w przedmiocie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks cywilny (UD111);
4.3. Propozycja opinii w przedmiocie komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny;
4.4. Propozycja opinii w przedmiocie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o prokuraturze;
4.5. Propozycja opinii w przedmiocie poselskiego projektu ustawy o Rzeczniku Praw Zwierząt;
4.6. Propozycja opinii w przedmiocie komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym;
4.7. Propozycja opinii w przedmiocie senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny wykonawczy (druk senacki nr 227);
4.8. Propozycja opinii w przedmiocie senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postepowania karnego oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (druk senacki nr 228);
5. Informacje i propozycje rozstrzygnięć w sprawach z zakresu odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów;
6. Informacje i propozycje rozstrzygnięć w sprawach z zakresu etyki zawodowej sędziów;
7. Informacje i propozycje rozstrzygnięć w sprawach z zakresu wizytacji i lustracji;
8. Informacje i propozycje rozstrzygnięć w sprawach skarg;
9. Informacje i propozycje rozstrzygnięć w sprawach nadzoru nad przetwarzaniem danych osobowych;
10. Informacje i propozycje rozstrzygnięć w sprawach z zakresu reformy wymiaru sprawiedliwości;
11. Cofnięcia zgłoszeń;
12. Wnioski o powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego i asesora sądowego:
12.1. Asesor do WSA we Wrocławiu MP z 2019 r., poz. 372 (10 kandydatów na 2 miejsca)
12.2. SO w Opolu MP z 2020 r., poz. 384 (1 kandydat na 1 miejsce)
12.3. SR w Świdnicy MP z 2020 r., poz. 384 (2 kandydatów na 1 miejsce)
12.4. SO w Krakowie MP z 2019 r., poz. 1144 (2 kandydatów na 1 miejsce)
12.5. Powołanie asesora na urząd sędziego WSA w Gdańsku
12.6. Powołanie asesora na urząd sędziego WSA w Kielcach
12.7. Asesor do WSA w Poznaniu MP z 2020 r., poz. 411 (2 kandydatów na 1 miejsce)
12.8. WSA w Łodzi MP z 2020 r., poz. 397 (5 kandydatów na 1 miejsce)
12.9. SO w Gdańsku MP z 2020 r., poz. 585 (1 kandydat na 1 miejsce)
12.10. SO w Gdańsku MP z 2020 r., poz. 622 (1 kandydat na 1 miejsce)
12.11. SO w Częstochowie MP z 2019 r., poz. 1144 (1 kandydat na 1 miejsce)
12.12. SO w Tarnowie MP z 2020 r., poz. 622 (1 kandydat na 1 miejsce)
12.13. SR w Gnieźnie MP z 2020 r., poz. 585 (6 kandydatów na 1 miejsce)
12.14. SO w Tarnobrzegu MP z 2020 r., poz. 250 (2 kandydatów na 1 miejsce)
12.15. SA w Warszawie MP z 2020 r., poz. 28 (1 kandydat na 1 miejsce)
12.16. SA w Warszawie MP z 2019 r., poz. 770 (1 kandydat na 2 miejsca)
12.17. SA w Warszawie MP z 2019 r., poz. 227 (2 kandydatów na 3 miejsca)
12.18. SO Warszawa-Praga w Warszawie MP z 2020 r., poz. 475 (1 kandydat na 1 miejsce)
12.19. SO Warszawa-Praga w Warszawie MP z 2020 r., poz. 28 (3 kandydatów na 1 miejsce)
12.20. SR w Otwocku MP z 2020 r., poz. 384 (3 kandydatów na 1 miejsce)
12.21. SO w Warszawie MP z 2018 r., poz. 518 (8 kandydatów na 11 miejsc)
12.22. SO w Warszawie MP z 2018 r., poz. 1199 (2 kandydatów na 1 miejsce
12.23. SO w Warszawie MP z 2019 r., poz. 415 (4 kandydatów na 2 miejsca)
12.24. SO w Warszawie MP z 2019 r., poz. 581 (3 kandydatów na 2 miejsca)
12.25. SO w Warszawie MP z 2020 r., poz. 28 (2 kandydatów na 1 miejsce)
12.26. SR dla m.st. Warszawy w Warszawie MP z 2018 r., poz. 611 (3 kandydatów na 3 miejsca)
12.27. SR dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie MP z 2019 r., poz. 23 (3 kandydatów na 1 miejsce)
PO SN:
12.28. SO w Słupsku MP z 2019 r., poz. 54 (2 kandydatów na 1 miejsce)
PONOWNE ROZPATRZENIE SPRAWY:
12.29. do SO w Poznaniu MP z 2019 r., poz. 479
13. Oświadczenie woli dalszego zajmowania stanowiska;
14. Stwierdzenie daty przejścia w stan spoczynku;
15. Wnioski o przeniesienie sędziów w stan spoczynku;
16. Przyjęcie Protokołu
 Nr 11/2020 z posiedzenia Krajowej Rady Sądownictwa w dniach 8-11 września 2020 r.;
 Nr 12/2020 z posiedzenia Krajowej Rady Sądownictwa w dniach 22-25 września 2020 r.;
17. Wolne wnioski;
18. Przyjęcie opinii w sprawie dopuszczalności i zasadności skarg złożonych do ETPCz;
19. Podjęcie uchwały w przedmiocie rozszerzenia składu Komisji problemowej KRS do spraw Kontaktów Międzynarodowych.

Kolejne posiedzenia Prezydium KRS:
16 listopada 2020 r. godz. 11:00
7 grudnia 2020 r. godz. 11:00

Kolejne posiedzenia plenarne KRS:
17-20 listopada 2020 r. od godz. 10:00
8-11 grudnia 2020 r. od godz. 10:00
12-15 stycznia 2021 r.
26-29 stycznia 2021 r.
16-19 lutego 2021 r.
9-12 marca 2021 r.
23-26 marca 2021 r.
13-16 kwietnia 2021 r.
27-30 kwietnia 2021 r.
18-21 maja 2021 r.
8-11 czerwca 2021 r.
22-25 czerwca 2021 r.
13-16 lipca 2021 r.
27-30 lipca 2021 r.
7-10 września 2021 r.
21-24 września 2021 r.
12-15 października 2021 r.
26-29 października 2021 r.
16-19 listopada 2021 r.
30 listopada – 3 grudnia 2021 r.
14-17 grudnia 2021 r.;