Data wydarzenia: 23-07-20

w przedmiocie senatorskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny 

Krajowa Rada Sądownictwa, po zapoznaniu się z senatorskim projektem ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny (druk senacki nr 163), przekazanym przy piśmie Przewodniczącego Komisji Ustawodawczej Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z 17 lipca 2020 r. (znak: BPS.DKS.KU.0401.25.2020), nie zgłasza uwag do jego treści.

projekt