Data wydarzenia: 10-07-20

w przedmiocie projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji i przebiegu aplikacji komorniczej

Krajowa Rada Sądownictwa, po zapoznaniu się z projektem rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji i przebiegu aplikacji komorniczej, przedstawionym przy piśmie Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2020 r. (DLPC-V.4672.4.2020) nie zgłasza do niego uwag.

projekt