Data wydarzenia: 10-07-20

w przedmiocie projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie nadzoru administracyjnego nad działalnością administracyjną sądów powszechnych

Krajowa Rada Sądownictwa, po zapoznaniu się z projektem rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie nadzoru administracyjnego nad działalnością administracyjną sądów powszechnych (B 508), przekazanym przy piśmie Ministra Sprawiedliwości z 9 czerwca 2020 r. (znak: DLPK-III.4601.4.2020), nie zgłasza uwag do jego treści.

projekt