Data wydarzenia: 10-07-20

w przedmiocie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy o gospodarce nieruchomościami

            Krajowa Rada Sądownictwa, po zapoznaniu się z treścią poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy o gospodarce nieruchomościami, przedstawionego do zaopiniowania przy piśmie Zastępcy Szefa Kancelarii Sejmu z 23 czerwca 2020 r. (znak SPS-WP-173-117/20), nie zgłasza uwag do projektu, gdyż nie dotyczy on sądownictwa, sędziów i asesorów sądowych.