Data wydarzenia: 17-06-20

w przedmiocie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece

Krajowa Rada Sądownictwa, po zapoznaniu się z rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece, przedstawionym przy piśmie Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości z dnia 2 czerwca 2020 r. (DIRS-III/412/1/2019) nie zgłasza do niego uwag.

projekt