Data wydarzenia: 17-06-20

w przedmiocie projektów rozporządzeń Ministra Sprawiedliwości:

w sprawie określenia wzoru pouczenia o uprawnieniach i obowiązkach podejrzanego
w postępowaniu karnym, w sprawie określenia wzoru pouczenia o uprawnieniach i obowiązkach pokrzywdzonego w postępowaniu karnym oraz w sprawie określenia wzoru pouczenia o uprawnieniach i obowiązkach świadka w postępowaniu karnym

 

            Krajowa Rada Sądownictwa, po zapoznaniu się z projektami rozporządzeń Ministra Sprawiedliwości: w sprawie określenia wzoru pouczenia o uprawnieniach i obowiązkach podejrzanego w postępowaniu karnym (A 396), w sprawie określenia wzoru pouczenia o uprawnieniach i obowiązkach pokrzywdzonego w postępowaniu karnym (A 397) oraz w sprawie określenia wzoru pouczenia o uprawnieniach i obowiązkach świadka w postępowaniu karnym (A 398), przekazanymi przy piśmie Ministra Sprawiedliwości z 10 czerwca 2020 r. (znak: DLPK-I.401.5.2020), nie zgłasza uwag do ich treści.

projekt A 396

projekt A 397

projekt A 398