Data wydarzenia: 17-06-20

w przedmiocie projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie stypendium aplikantów Krajowej Szkoły Sądownictwa
i Prokuratury

Krajowa Rada Sądownictwa, po zapoznaniu się z projektem rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie stypendium aplikantów Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, przekazanym przy piśmie Ministra Sprawiedliwości z 9 czerwca 2020 r. (znak: DLPK-III.469.3.2020), opiniuje go pozytywnie.

            Projekt dostosowuje unormowania nowelizowanego rozporządzenia, na podstawie których aplikant otrzymuje dodatek do stypendium, do sytuacji wyjątkowych wynikających z działania siły wyższej, zagrożenia epidemiologicznego czy wprowadzenia stanu nadzwyczajnego, kiedy zaplanowane zajęcia nie odbywają się w ogóle albo odbywają się w trybie zdalnym za pomocą środków komunikacji elektronicznej. W takich sytuacjach aplikant nie dojeżdża do Krakowa lub innego miejsca wyznaczonego przez Dyrektora Krajowej Szkoły jako miejsce odbywania zajęć, a zatem nie ponosi kosztów z tym związanych. W tej sytuacji wypłacanie dodatku do stypendium stanowiłoby zbędne i niecelowe wydatkowanie środków publicznych, co uzasadnia wprowadzenie zmian proponowanych w projekcie rozporządzenia.

projekt