Data wydarzenia: 19-02-20

Projekt
PORZĄDEK OBRAD
KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA
w dniach 19-21 lutego 2020 r.
19 lutego – godz. 10:00 – sala posiedzeń KRS
20 lutego – godz. 10:00 – sala posiedzeń KRS
21 lutego – godz. 9:00 – sala posiedzeń KRS


1. Przyjęcie porządku obrad w dniach 19-21 lutego 2020 r.;
2. Sprawy z posiedzenia Prezydium KRS;
3. Informacje i komunikaty;
4. Opinie i stanowiska do projektów aktów normatywnych:
4.1. Propozycja opinii w przedmiocie autopoprawki do rządowego projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 45-A);
4.2. Propozycja opinii w przedmiocie poselskiego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia zwalczania chorób zakaźnych zwierząt (druk sejmowy nr 87);
4.3. Propozycja opinii w przedmiocie rządowego projektu ustawy o dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów (druk sejmowy nr 118);
4.4. Propozycja opinii w przedmiocie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych;
4.5. Propozycja opinii w przedmiocie senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa (druk senacki nr 50);
4.6. Propozycja opinii w przedmiocie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie wysokości wynagrodzenia członków zespołu konkursowego i zespołów egzaminacyjnych oraz komisji konkursowej i komisji egzaminacyjnych;
4.7. Propozycja opinii w przedmiocie poselskiego projektu ustawy o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec byłych posłów na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej skazanych w procesie brzeskim za działalność na rzecz demokratycznego Państwa Polskiego;
4.8. Propozycja opinii w przedmiocie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (UC20);
5. Informacje i propozycje rozstrzygnięć w sprawach z zakresu odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów;
6. Informacje i propozycje rozstrzygnięć w sprawach z zakresu etyki zawodowej sędziów;
7. Informacje i propozycje rozstrzygnięć w sprawach z zakresu wizytacji i lustracji;
8. Informacje i propozycje rozstrzygnięć w sprawach skarg;
9. Informacje i propozycje rozstrzygnięć w sprawach nadzoru nad przetwarzaniem danych osobowych;
10. Informacje i propozycje rozstrzygnięć w sprawach z zakresu reformy wymiaru sprawiedliwości;
11. Cofnięcia zgłoszeń;
12. Wnioski o powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego i asesora sądowego:
ODROCZONE:
12.1. SR w Trzebnicy MP z 2019 r., poz. 807 (4 kandydatów na 1 miejsce);
12.2. SO w Gdańsku MP z 2019 r., poz. 714 (2 kandydatów na 1 miejsce);
NOWE:
12.3. Asesor do WSA w Gdańsku MP z 2019 r., poz. 353 (8 kandydatów na 2 miejsca);
12.4. SO we Wrocławiu MP z 2019 r., poz. 714 (2 kandydatów na 1 miejsce);
12.5. SO we Wrocławiu MP z 2019 r., poz. 578 (2 kandydatów na 1 miejsce);
12.6. SO we Wrocławiu MP z 2019 r., poz. 479 (4 kandydatów na 3 miejsca);
12.7. SO we Wrocławiu MP z 2019 r., poz. 670 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.8. SR dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu MP z 2019 r., poz. 479 (6 kandydatów na 2 miejsca);
12.9. SO w Opolu MP z 2019 r., poz. 714 (2 kandydatów na 2 miejsca);
12.10. SO w Opolu MP z 2019 r., poz. 667 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.11. SO w Opolu MP z 2019 r., poz. 581 (2 kandydatów na 2 miejsca);
12.12. SO w Świdnicy MP z 2019 r., poz. 578 (2 kandydatów na 1 miejsce);
12.13. SR w Kętrzynie MP z 2019 r., poz. 714 (4 kandydatów na 1 miejsce);
12.14. SR w Lidzbarku Warmińskim MP z 2019 r., poz. 578 (3 kandydatów na 1 miejsce);
12.15. SO w Bydgoszczy MP z 2019 r., poz. 415 (4 kandydatów na 1 miejsce);
12.16. SO w Gdańsku MP z 2019 r., poz. 227 (4 kandydatów na 2 miejsca);
12.17. SO w Toruniu MP z 2019 r., poz. 415 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.18. SR w Jastrzębiu-Zdroju MP z 2019 r., poz. 415 (2 kandydatów na 1 miejsce);
12.19. SR w Tarnowskich Górach MP z 2019 r., poz. 415 (2 kandydatów na 1 miejsce);
12.20. SR w Wodzisławiu Śląskim MP z 2019 r., poz. 479 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.21. SR Katowice-Wschód w Katowicach MP z 2019 r., poz. 479 (3 kandydatów na 1 miejsce);
12.22. SR w Pszczynie MP z 2019 r., poz. 479 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.23. SR w Grójcu MP z 2019 r., poz. 670 (1 kandydatów na 1 miejsce);
12.24. SR w Kozienicach MP z 2019 r., poz. 415 (3 kandydatów na 1 miejsce);
12.25. SR w Radomiu MP z 2019 r., poz. 698 (4 kandydatów na 1 miejsce);
12.26. SR w Radomiu MP z 2019 r., poz. 667 (1 kandydat na 2 miejsca);
12.27. SR w Kaliszu MP z 2019 r., poz. 698 (2 kandydatów na 1 miejsce);
12.28. SR w Kaliszu MP z 2019 r., poz. 415 (2 kandydatów na 1 miejsce);
12.29. SR w Pleszewie MP z 2019 r., poz. 581 (1 kandydat na 1 miejsce);
SĄDY POWSZECHNE PO SN:
12.30. SO w Ostrołęce MP z 2018 r., poz. 283 (1 kandydat na 0 miejsc);
12.31. SO w Gdańsku MP z 2018 r., poz. 274 (29 kandydatów na 27 miejsc);
12.32. SA w Katowicach MP z 2018 r., poz. 323 (3 kandydatów na 3 miejsc);
PONOWNE ROZPATRZENIE SPRAWY:
12.33. SN Izba Cywilna MP z 2018 r., poz. 831;
12.34. SO w Warszawie MP z 2018 r., poz. 291;
13. Oświadczenie woli dalszego zajmowania stanowiska;
14. Odwołania od podziału czynności sędziów i asesorów;
15. Stwierdzenie daty przejścia w stan spoczynku;
16. Wnioski o przeniesienie sędziów w stan spoczynku;
17. Przyjęcie Protokołu:
 Nr 3/2020 z posiedzenia Krajowej Rady Sądownictwa w dniach 28-31 stycznia 2020 r.;
18. Wolne wnioski


PORZĄDEK OBRAD MOŻE BYĆ UZUPEŁNIONY
kolejne posiedzenia Prezydium KRS:
9 marca 2020 r. godz. 11:00
30 marca 2020 r. godz. 11:00
20 kwietnia 2020 r. godz. 11:00
11 maja 2020 r. godz. 11:00
25 maja 2020 r. godz. 11:00
15 czerwca 2020 r. godz. 11:00
6 lipca 2020 r. godz. 11:00
27 lipca 2020 r. godz. 11:00
kolejne posiedzenia plenarne KRS:
10–13 marca 2020 r. od godz. 10:00
31 marca – 3 kwietnia 2020 r. od godz. 10:00
21–24 kwietnia 2020 r. od godz. 10:00
12–15 maja 2020 r. od godz. 10:00
26–29 maja 2020 r. od godz. 10:00
16–19 czerwca 2020 r. od godz. 10:00
7–10 lipca 2020 r. od godz. 10:00
28–31 lipca 2020 r. od godz. 10:00