Data wydarzenia: 27-08-24
Data końca wydarzenia: 30-08-24