Data wydarzenia: 12-07-22
Data końca wydarzenia: 15-07-22


12 lipca – godz. 9:00 – sala posiedzeń KRS/zdalnie
13 lipca – godz. 9:00 – sala posiedzeń KRS/zdalnie
14 lipca – godz. 9:00 – sala posiedzeń KRS/zdalnie
15 lipca – godz. 9:00 – sala posiedzeń KRS/zdalnie


1. Przyjęcie porządku obrad w dniach 12-15 lipca 2022 r.;
2. Sprawy z posiedzenia Prezydium KRS;
3. Informacje i komunikaty;
4. Opinie i stanowiska do projektów aktów normatywnych:
4.1. Propozycja opinii w przedmiocie projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (B 649);
4.2. Propozycja opinii w przedmiocie rządowego projektu ustawy o usprawnieniu procesu inwestycyjnego Centralnego Portu Komunikacyjnego (druk sejmowy nr 2400);
4.3. Propozycja opinii w przedmiocie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o obronie Ojczyzny oraz ustawy o finansach publicznych (druk sejmowy nr 2399);
4.4. Propozycja opinii w przedmiocie senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (druk senacki nr 754);
5. Informacje i propozycje rozstrzygnięć w sprawach z zakresu odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów i asesorów sądowych;
6. Informacje i propozycje rozstrzygnięć w sprawach z zakresu etyki zawodowej sędziów i asesorów sądowych;
7. Informacje i propozycje rozstrzygnięć w sprawach z zakresu wizytacji i lustracji;
8. Informacje i propozycje rozstrzygnięć w sprawach budżetowych;
9. Informacje i propozycje rozstrzygnięć w sprawach z zakresu prac komisji problemowych KRS:
9.1. do spraw skarg, wniosków i petycji;
9.2. do spraw obsługi postępowań toczących się przed sądami i trybunałami;
9.3. do opiniowania aktów prawnych dotyczących sądownictwa;
10. Informacje i propozycje rozstrzygnięć w sprawach nadzoru nad przetwarzaniem danych osobowych;
11. Wyłączenia, cofnięcia zgłoszeń i umorzenia postępowań;
12. Wnioski o powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego i asesora sądowego;
POWOŁANIE ASESORA SĄDOWEGO NA URZĄD SĘDZIEGO SĄDU REJONOWEGO:
12.1. do SR Gdańsk-Południe w Gdańsku;
12.2. do SR Gdańsk-Południe w Gdańsku;
12.3. do SR Gdańsk-Północ w Gdańsku;
12.4. do SR Gdańsk-Północ w Gdańsku;
12.5. do SR Gdańsk-Północ w Gdańsku;
12.6. do SR w Gdyni;
12.7. do SR w Rudzie Śląskiej;
12.8. do SR dla Krakowa-Podgórza w Krakowie;
12.9. do SR dla Krakowa-Podgórza w Krakowie;
12.10. do SR dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie;
12.11. do SR dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie;
12.12. do SR w Myślenicach;
12.13. do SR w Bochni;
12.14. do SR Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku;
12.15. do SR Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku;
12.16. do SR Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu;
12.17. do SR Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu;
12.18. do SR Poznań-Stare Miasto w Poznaniu;
12.19. do SR Poznań-Stare Miasto w Poznaniu;
12.20. do SR dla Warszawy-Pragi Południe w Warszawie;
12.21. do SR w Wołominie;
12.22. do SR w Wołominie;
12.23. do SR w Świdnicy;
12.24. do SR dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu;
12.25. do SR dla Wrocławia-Śródmieścia we Wrocławiu;
12.26. do SR w Oleśnicy;
POWOŁANIE ASESORA WSA NA URZĄD SEDZIEGO WSA:
12.27. do WSA w Gliwicach;
12.28. do WSA w Warszawie;
SĄDY POWSZECHNE:
12.29. SA w Białymstoku M.P. z 2022 r., poz. 4 (2 kandydatów na 1 miejsce);
12.30. SR w Biskupcu M.P. z 2022 r., poz. 4 (2 kandydatów na 1 miejsce);
12.31. SO w Gdańsku M.P. z 2022 r., poz. 16 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.32. SO w Gdańsku M.P. z 2022 r., poz. 17 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.33. SO we Włocławku M.P. z 2022 r., poz. 113 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.34. SO we Włocławku M.P. z 2022 r., poz. 121 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.35. SR we Włocławku M.P. z 2022 r., poz. 113 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.36. SR we Włocławku M.P. z 2022 r., poz. 121 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.37. SO w Bielsku-Białej M.P. z 2022 r., poz. 113 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.38. SO w Gliwicach M.P. z 2022 r., poz. 15 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.39. SA w Krakowie M.P. z 2021 r., poz. 1147 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.40. SO w Lublinie M.P. z 2022 r., poz. 4 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.41. SO w Lublinie M.P. z 2022 r., poz. 15 (2 kandydatów na 1 miejsce);
12.42. SR Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku M.P. z 2022 r., poz. 4 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.43. SO w Piotrkowie Trybunalskim M.P. z 2021 r., poz. 1141 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.44. SR w Sieradzu M.P. z 2022 r., poz. 142 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.45. SO w Poznaniu M.P. z 2022 r., poz. 16 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.46. SR w Krośnie Odrzańskim M.P. z 2022 r., poz. 115 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.47. SO w Szczecinie M.P. z 2021 r., poz. 1139 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.48. SA w Warszawie M.P. z 2021 r., poz. 792 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.49. SA w Warszawie M.P. z 2021 r., poz. 832 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.50. SO w Warszawie M.P. z 2021 r., poz. 1085 (2 kandydatów na 1 miejsce);
12.51. SO w Warszawie M.P. z 2021 r., poz. 1147 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.52. SO w Warszawie M.P. z 2021 r., poz. 1140 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.53. SO w Warszawie M.P. z 2022 r., poz. 3 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.54. SO w Warszawie M.P. z 2022 r., poz. 15 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.55. SR dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie M.P. z 2022 r., poz. 115 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.56. SO w Opolu M.P. z 2022 r., poz. 113 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.57. SO w Opolu M.P. z 2022 r., poz. 121 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.58. SR w Kluczborku M.P. z 2022 r., poz. 112 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.59. SO we Wrocławiu M.P. z 2022 r., poz. 3 (3 kandydatów na 1 miejsce);
12.60. SO we Wrocławiu M.P. z 2022 r., poz. 16 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.61. SO we Wrocławiu M.P. z 2022 r., poz. 112 (1 kandydat na 1 miejsce);
PONOWNE ROZPATRZENIE SPRAWY
POWOŁANIE EGZAMINOWANEGO APLIKANTA APLIKACJI SĘDZIOWSKIEJ NA STANOWISKO ASESORA SĄDOWEGO:
12.62. do SR Katowice-Zachód w Katowicach;
13. Oświadczenia woli dalszego zajmowania stanowiska;
14. Odwołania od zmiany podziału czynności;
15. Stwierdzenie daty przejścia w stan spoczynku art. 69 usp § 3;
16. Wnioski o przeniesienie sędziów w stan spoczynku art. 70 usp;
17. Przyjęcie Protokołu;
18. Wolne wnioski;

kolejne posiedzenia Prezydium KRS:                                    
25 lipca 2022 r.                                                                           
29 sierpnia 2022 r.                                                                        
12 września 2022 r.                                                                       
10 października 2022 r.                                                                  
17 października 2022 r.                                                                  
7 listopada 2022 r.                                                                          
21 listopada 2022 r.                                                                     
5 grudnia 2022 r.                                                                             
19 grudnia 2022 r.                                                                         

kolejne posiedzenia plenarne:
26-29 lipca 2022 r.
30 sierpnia-2 września 2022 r.
13-16 września 2022 r.
11-14 października 2022 r.
18-21 października 2022 r.
8-10 listopada 2022 r.
22-25 listopada 2022 r.
6-9 grudnia 2022 r.
20-23 grudnia 2022 r.