Data wydarzenia: 21-09-21
Data końca wydarzenia: 24-09-21

21 września – godz. 9:00 – sala posiedzeń KRS/zdalnie
22 września – godz. 9:00 – sala posiedzeń KRS/zdalnie
23 września – godz. 9:00 – sala posiedzeń KRS/zdalnie
24 września – godz. 9:00 – sala posiedzeń KRS/zdalnie

Data wydarzenia: 10-09-21

Data wydarzenia: 09-09-21

Data wydarzenia: 08-09-21

Data wydarzenia: 07-09-21