Data wydarzenia: 12-03-21

w przedmiocie projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie trybu i sposobu dokonywania doręczeń elektronicznych w postępowaniach upadłościowych

            Krajowa Rada Sądownictwa, po zapoznaniu się z projektem rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie trybu i sposobu dokonywania doręczeń elektronicznych w postępowaniach upadłościowych, przekazanym przy piśmie Ministra Sprawiedliwości z 12 lutego 2021 r. (znak: DLPC-IX.4391.4.2020), opiniuje go bez uwag.

projekt