Data wydarzenia: 26-03-21

w przedmiocie włączenia pracowników wymiaru sprawiedliwości do grupy osób uprawnionych do otrzymania szczepienia ochronnego przeciw COVID-19 w ramach etapu „1”

Krajowa Rada Sądownictwa na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa, mając na uwadze dobro wymiaru sprawiedliwości, rozumiane jako sprawność postępowań oraz bezpieczeństwo wszystkich osób uczestniczących w czynnościach organów wymiaru sprawiedliwości, zwraca się z apelem do Prezesa Rady Ministrów o włączenie pracowników wymiaru sprawiedliwości, a w szczególności:

pracowników wymiaru sprawiedliwości, w szczególności pracowników biura obsługi interesantów,

kuratorów sądowych zawodowych i społecznych oraz

sędziów wyznaczonych do wizytowania szpitali psychiatrycznych i kontaktów z osobami w nich przebywającymi bez swojej zgody, sędziów biorących udział w przesłuchaniach w trybie art. 185a K.p.k., sędziów penitencjarnych, sędziów stosujących środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania,

do grupy osób uprawnionych do otrzymania szczepienia ochronnego przeciw COVID-19 w ramach etapu „1”.