Data wydarzenia: 08-12-20

w przedmiocie senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw

            Krajowa Rada Sądownictwa po zapoznaniu się z projektem ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw, przedstawionym do zaopiniowania przy piśmie Przewodniczącego Komisji Ustawodawczej Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z 20 listopada 2020 r. (znak: BPS.DKS.KU.0401.30.2020), opiniuje go pozytywnie.

            Krajowa Rada Sądownictwa w pełni aprobuje wprowadzenie jednolitych rozwiązań na gruncie ustaw procesowych w zakresie skutków nadania lub złożenia pism procesowych. Tego rodzaju rozwiązanie przyczyni się do pełniejszej realizacji konstytucyjnego prawa do sądu oraz wzmocni pewność obrotu gospodarczego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej poprzez uproszczenie przepisów prawa formalnego. Odpowiada ono również oczekiwaniom środowiska sędziowskiego.

projekt