Data wydarzenia: 24-07-20

w przedmiocie rządowego projektu ustawy o zasadach współpracy prawnej w sprawach karnych między Rzecząpospolitą Polską i terytorium, do którego stosuje się prawo karne należące do właściwości Ministra Sprawiedliwości Tajwanu

             Krajowa Rada Sądownictwa, po zapoznaniu się z rządowym projektem ustawy o zasadach współpracy prawnej w sprawach karnych między Rzecząpospolitą Polską  terytorium, do którego stosuje się prawo karne należące do właściwości Ministra Sprawiedliwości Tajwanu, przekazanym w dniu 19 czerwca 2020 r. do zaopiniowania przy piśmie Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości (znak: DLPK-II.408.2.2020), nie zgłasza uwag do jej treści.

projekt