Data wydarzenia: 11-03-20

w przedmiocie projektu ustawy o zmianie ustawy o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego

 

Krajowa Rada Sądownictwa, po zapoznaniu się poselskim projektem ustawy o zmianie ustawy o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego, przekazanym przy piśmie Zastępcy Szefa Kancelarii Sejmu z 25 lutego 2020 r. (znak: SPS-WP-173-41/20) opiniuje go bez uwag.