Data wydarzenia: 08-01-20

w przedmiocie rządowego projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniające rozporządzenie w sprawie przekazania niektórym sądom okręgowym i sądom rejonowym rozpoznawania spraw gospodarczych z obszarów właściwości innych sądów okręgowych i sądów rejonowych

Krajowa Rada Sądownictwa, po zapoznaniu się z rządowym projektem rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniające rozporządzenie w sprawie przekazania niektórym sądom okręgowym i sądom rejonowym rozpoznawania spraw gospodarczych z obszarów właściwości innych sądów okręgowych i sądów rejonowych, przekazanym przy piśmie Ministra Sprawiedliwości z 2 stycznia 2020 r. (znak: DLPK-III.4601.17.2019), nie zgłasza uwag do treści nowelizacji rozporządzenia w zakresie swoich kompetencji.