Data wydarzenia: 09-01-20

w przedmiocie poselskiego projektu ustawy – Karta Praw Podatnika

Krajowa Rada Sądownictwa, po zapoznaniu się z poselskim projektem ustawy – Karta Praw Podatnika, przekazanym przy piśmie Zastępcy Szefa Kancelarii Sejmu z 23grudnia 2019 r. (znak: SPS-WP-173-46/19), nie zgłasza uwag do jego treści.

projekt ustawy