Data wydarzenia: 01-03-22
Data końca wydarzenia: 04-03-22