Data wydarzenia: 20-09-19


w przedmiocie projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia sądów rejonowych prowadzących księgi wieczyste oraz obszarów ich właściwości miejscowej

Krajowa Rada Sądownictwa, po zapoznaniu się z projektem rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia sądów rejonowych prowadzących księgi wieczyste oraz obszarów ich właściwości miejscowej, przekazanym przy piśmie Ministra Sprawiedliwości z 6 września 2019 r. (znak: DLPK-III.4601.13.2019), nie zgłasza uwag do treści nowelizacji rozporządzenia w zakresie swoich kompetencji.

Pliki do pobrania: